Nằm mơ thấy chó đánh đề con gì, số bao nhiêu?

Nằm mơ thấy chó đánh đề con gì, số bao nhiêu?